Đội ngũ

Để tồn tại và phát triển, và hoạch định chiến lược kinh doanh mới…SOFOYOU được sự hỗ trợ và cộng tác bởi các thành viên, đội ngũ, nhóm…để ngày 1 phát triển hơn.

Thành viên - Đội ngũ phòng kinh doanh Sales & Marketing tại SOFOYOU Thành viên – Đội ngũ phòng kinh doanh Sales & Marketing tại SOFOYOU

CTY – DỊCH VỤ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN SOFOYOU

Scroll to Top